Unknown Story
Updated: 7/24/2020
Unknown Story
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

  • Primo ….iya’y hindi ko na anak , mula samga sandaling iya’y maka-isip na gumawa ng napakalaking kasalananggaya ng kaniyang ginawa… siya’y hindi ko na anak… Siya’y hindikarapat-dapat na magtaglay ng aking apelyido…
  • Isipin mo, primo, na ang tinatawag mongwalang-hiya ay tunay mong anak. Ang bugtong mong anak na iniwan sa iyong nasira
  • Huwag mong ipasupil sa iyong puso ang iyongisip…Ang nangyari sa inyong mag-ama’y nangyayari sa lahat…
  • Nagkakamali ka, primo…hindi nangyari, kailanmansa aming lahi ang bagay na iyan … Oo talagang walang-hiya, walang turing. Hindi, hindi ako makapagdahan-dahan, kapag naglalagablab ang aking isipsa galit …Oo… walang pinag-aralan, bastus… Ano ang mawawala sa akin pintasan man nila ako, pulaan man ako ngmga tao?Pagtawanan ako ng kahit sino… walang kailangan …Hindi ba’tngayo’y pinagtatawanan na ako, pinupulaan at pinipintasan ng bala ngnakakikilala sa akin…?
Over 14 Million Storyboards Created
Storyboard That Family