Ang Lingkod at Ang Kanyang Dalawang Amo
Updated: 2/6/2021
Ang Lingkod at Ang Kanyang Dalawang Amo

Storyboard Text

 • Komiks Tungkol saKanlurang Asya:"Ang Lingkod at Ang Kanyang Dalawang Amo"
 • Sa isang lugar sa Saudi Arabia, may isang tao'y ang ngalan ay Ishmaal. Siya ay minamahal at pinapabor ng maraming mga hayop.
 • Si Ishmaal ay may dalawang amo. Ang isa ay si Hashan, isangg mabait at mapag-aruga na amo.
 • Maraming salamat po, panginoon Hashan.
 • Maaari kang manatili muna dito kung ika'y walang matutulugan.
 • Ang kaniyang isa pang amo ay si Sharir. Siya ay isang mayabang at mapang-abuso na amo.
 • Hmph! Laging ganiyan ang iyong sinasabi.
 • Araw-araw na kitang sinasabihan na huwag mong isasama iyang mga alaga mo dito sa palasyo!
 • Pasensya na po, Panginoon Sharir. Sisiguraduhin ko po na hindi na muling ma-uulit.
 • Alam ni Ishmaal na hindi mainam ang kaniyang relasyon kay Sharir. Ngunit dahil sa kaniyang kalagayan ay hindi siya makakaiwas kay Sharir.
 • Hay. Kung makaalis lang sana ako kay Panginoong Sharir. Mahirap manirahan at maglingkod doon, ngunit may utang na loob ako sa kaniya.
 • Pero hindi alam ni Ishmaal na