??
Updated: 5/26/2021
??

Storyboard Text

  • Ang pagpapaumanhin ay di laging kabaitan lalo pa’t kung nag-uudyok ng paniniil. Walang mang-aalipin kung walang napaaalipin. Katulad mo rin ako noon ngunit tingnan ninyo ang aking sinapit.
  • Ililigpit ka rin sa sandaling maaari ka ng iligpit. Hindi nila hahayaang umunlad ka sapagkat ikaw ay kanilang kinatatakutan at kinamumuhian.
  • Ang karunungan ay siyang walang pagkatapos, siyang kagalingan ng katauhan, lalong laganap sa daigdig.
  • Ang batayang katarungan at katuwiran ay siyang matibay, hindi ang lakas ng pamahalaan sa nasasakupan.
  • Ito ang pinakamahinang batayan sapagkat wala sa kanila kundi sa nasasakop kung kikilanin ang kanilang kapangyarihan o hindi.
  • Malalaman din niyang pinili ko pang ako ang masanla kaysa masanla ang agnos na bigay niya sa akin.
  • Maaari ko bang isulat ang tungkol sa bagay na iyan?
  • Upang mapaamo ang mga Pilipino, kinakailangang ulitin sa kanila araw-araw na sila’y walang kakayahan.