kabayanihan
Updated: 11/11/2020
kabayanihan

Storyboard Text

  • Pagtulong sa matanda para makatawid ng ligtas.
  • Lolo, Tulungan ko na po kayong tumawid. Delikado po para sa inyo sapagkat mabibilis ang mga sasakyan dito.
  • Maraming salamat. Tunay ngang may mga taong may mabubuting puso pa.
  • Pagpapaubaya ng inuupuan para sa buntis
  • Maraming Salamat po sa iyo. Sadyang kay buti mo.
  • Ale, kayo npo ang maupo dito. Ang mga matatanda maging ang mga buntis ay dapat nakaupo sa bus.
  • Pagsasauli ng nahulog na wallet
  • Sir, nahulog po ang wallet nyo..
  • Salamat hijo. Mabuti na lamang at tapat at mabuting bata ang nakakita nito.
  • Heto po..Wala pong anuman sapagkat ito po ang nararapat at tamang gawin.
Over 15 Million Storyboards Created
Storyboard That Family