Romeo and Juliet
Updated: 1/14/2021
Romeo and Juliet

Storyboard Text

 • Hindi!!!! Hindi yan totoo!! Mahal ko!!!! AHHHHHHH
 • Nakita pong wala ng buhay si Juliet sa kanyang silid.
 • Ilabas mo ang pinakamatapang na lason na inyong ipinagbibili at ito'y aking bibilhin
 • Ito na po ang pinakamatapang na lason na mayroon kami
 • Tumabi ka! Kung hindi, papatayin kita!!!!
 • Gusto kong mamatay katabi ang aking mahal.
 • Anong ginawa mo rito!?
 • Hindi ako papayag!!
 • Hindi nakarating kay Romeo ang plano ni Juliet at ni Fr. Laurence kung kaya't dali-daling humanap ng mabibilhan ng lason si Romeo at pumunta sa pinaglibingan kay Juliet upang sila'y magkasama hanggang kamatayan
 • AAAHHHHHH!!!
 • AAARRGHHHH!!
 • Mabilis na nakahanap ng mabibilhang lason si Romeo, matapos niyang bumili ay naglakbay na siya papuntang sementeryo kung saan nakalibing si Juliet
 • WAKAS!
 • Nagpang-abot si Romeo at Paris sa tapat ng puntod ni Juliet, nauwi sa madugong engkwentro ang kanilang tagpo. Sa kalayuan ay si Father Laurence ay makikitang nagmamadaling pumunta sa puntod ni Juliet
 • Romeo and Juliet
 • Napatay ni Romeo si Paris, pagkatapos ay hinukay niya ang puntod ni Juliet at ininom ang lason, na siyang dahilan ng pagkamatay.
 • Matapos inumin ni Romeo ang lason ay siyang paggising ni Juliet at hindi niya inaasahang patay na ang kanyang pinakamamahal na si Romeo kung kayat ininom niya rin ang lasong natitira na nagresulta sa kanyang permanenteng pagkamatay.
 • Sa huli nagkasundo ang dalawang pamilya na patayuan ng gintong estatwa si Romeo and Juliet bilang simbolo ng masalimuot nilang pagmamahalan. Magmula noon nagkasundo na ang dalawang pamilya at namuhay ng payapa.