Questions About Remote Learning? Click Here

PETA1
Updated: 9/20/2020
PETA1
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

  • Lingid sa kaalaman ni Benjie na ang nasirang Computer ay maymahiwagang Website.
  • Inilihim muna niya sa kaniyang mga guro, kamag-aral, sakaniyang mga kaibigan, maging sa kaniyang mga magulang.
  • Ang website na ito ay tinatawag na“Webafantacia”. Isanginstrumento na nakapagbubukas ng lagusan patungong "Mersena". Angmundo ng mga diwata at engkanto.
  • Nabuksan niya pala ang lagusan ng mundo ng mga engkantadapatungo sa daigdig ng mga tao.
  • Pagkasapit ng dilim ay may tila ba lumabas na isang nilalangna lalake ang itsura. Lalake’ng diwata at ang pangalan ay Apo.
  • Nasaan ako? Saang lugar ito!?
  • Si Apo ay isang enkantado na nagmula sa kanilang mundo natinatawag na “Mersena."
  • Madamisiya’ng kakayahan, kaya niyang umamoy ng amoy ng tao. Dahil sa kakayahan niyangito, ay kaniya itong ginamit upang hanapin ang nagtangkang buksan ang lagusan.
  • AAAHHHH!!! Sino may gawa nito? Hahanapin kita!!!
Over 14 Million Storyboards Created
Storyboard That Family