Ang Alamat ng Manika 1
Updated: 9/10/2020
Ang Alamat ng Manika 1

Storyboard Text

  • ay kaagad itong nagpupunta sa kanilang hardin.
  • Minana niya pa ito mula sa kanyang lola.
  • Nang mamatay ang kanyang ina ay nangako siyang aalagaan nito ang hardin ng mabuti.
  • Nahihiwagaan si Anika sa hardin kung bakit hindi siya pinapasama ng kanyang ina. Maraming katanungan ang bumabagabag sa kanyang isipan. Ni minsan ay hindi niya pa nakita ang hardin. Napapalibutan ito ng matataas na bakod.
  • Alam niyang ito’y napakaganda dahil sa labas pa lamang ay amoy niya na ang mababangong samyo ng mga bulaklak at mga huni ng iba’t ibang ibon.
  • Isang araw nagpunta si Aling Dolores sa bayan upang mamalengke kasama ang kanyang anak.