Unknown Story
Updated: 3/28/2021
Unknown Story

Storyboard Text

 • Nagpatuloy parin ng kwentuhan nina Basilio at Simoun. Naitanong rin ni Simoun si Basilio ukol sa kagustuhan nila ng pagturo ng wikang kastila.
 • Ah! kabataan na walang karanasan at maraming pangarap. Hinihingi ninyo ang wikang kastila, ngunit anong magiging hangarin ninyo? Ano ang inyong mapapala?
 • Hindi po, kung dahil sa mga kastila ay mapapalapit tayo sa pamahalaan. Magiging sanhi ito nang mga pulo.
 • Lalo kayong maging alipin!
 • Isang pagkakamali! Ano ang gagawin ninyo sa wikang kastila? Papatayin ang wikang katutubo? Ipailalim ang inyong kaisipan sa ibang kaisipan at maging malaya?
 • Sa pag-uusap nina Basilio at Simoun ukol sa wikang kastila, inalok nito si Basilio sa kaniyang paghihiganti laban sa pamahalaan.
 • Sa halip na iyan ang gawin mo, mas mabuting tulungan mo nalang ako. Gamitin mo ang iyong lakas sa kabataan upang kalabanin ang mga ilihis na akala. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ay nais ko pang mabuhay.
 • Tinanggihan naman ni Basilio si Simoun dahil gusto lamang nitong makapagtapos ng medisina at matubos sa pagiging alila ang kanyang kasintahan na si Huli.
 • Ginoo, napakalaki kong karangalan ang mapagtapatan ang inyong mga bala, ngunit hindi ko magagawang gampanan ang inyong hinihiling.
 • Nais ko lamang makapagtapos ng pag-aaral ng medisina upang makatulong at matulungan ang aking kasintahan.
 • Walang kabuluhan ang buhay na hindi inuukol sa dakilang layon. Dapat na maging malaya muna tayo mula sa mga mang-aalipin para makamit ang mapayapang buhay.
 • Kahit hindi ka handa sa aking hinihintay na pag-asa, sa araw na magbago ka ng paniniwala ay hanapin mo lamang ako.
 • Sa huli ay hindi nakumbinsi ni Simoun si Basilio na tulungan siya sa kanyang paghihiganti kahit na anong pangaral ang kanyang gawin.