Ang alamat ng bulkang mayon

Create a Storyboard
Copy this Storyboard
Ang alamat ng bulkang mayon
Storyboard That

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Storyboard Text

  • Ang alamat ng bulkang mayon
  • Noong unang panahon. Ang pinuno ng mga Bikolano na si Raha Makusog ay may kaisa-isang anak na dalaga, si Daragang Magayon na ang ibig sabihin ay dalagang maganda.
  • Kilalang-kilala ang kagandahan ng prinsesa hanggang sa malalayong pook. Marami siyang manliligaw at isa na rito si Pagtuga, isang mayaman, bantog na mandirigma ngunit masama ang ugali pagdating sa kayamanan.
  • Nakarating sa katagalugan ang usap-usapan tungkol sa magandang dalaga. Nabalitaan ito ni Ginoong Alapaap na anak ng isang lakan. Maganda ang kanyang tindig, matalino at magalang. Ibig niyang mapatunayan ang kagandahan ni Daragang Magayon kung kaya’t siya ay naglakbay patungong Bikol.
  • Matagal na nagmasid si Alapaap sa ilog na ayon sa nagsabi sa kanya ay doon madalas maligo si Daragang Magayon. Nagbunga naman ang kanyang pagsisikap. Minsan ay naligong mag-isa si Daragang Magayon sa ilog, ngunit sa kasamaang-palad ay na dupilas ang dalaga at nahulog sa tubig na may kalaliman. Mabilis na tumalon sa tubig si Alapaap upang iligtas ang babae.
  • Sino ka? at ano ginagawa mo rito?
  • "Huwag po ninyong ikagagalit. Isa po akong hamak na Tagalog buhat pa sa malayong lugar upang masilayan lamang ang iwi mong kagandahan. Ibig ko sanang makasama ka habang-buhay." Tugon ni alapaap.
  • Sa maikling kuwento ay nagkaigihan ang dalawa. Nagkasundo silang pakasal. Umuwi si Alapaap upang sunduin ang kanyang mga magulang. Nabalitaan ni Pagtuga ang balak ng dalawa kaya’t gumawa siya ng paraan upang sagkaan ito. Tinipon niyang lahat ang kanyang mga tauhan at binihag si Raha Makusog. Sinabihan niya si Daragang Magayon na pakakawalan lamang ang kanyang ama kung siya ay papayag na pakasal kay Pagtuga. Napilitang sumang-ayon ang dalaga alang-alang sa kaligtasan ng ama.
  • Samantala, hindi ito nalingid kay Alapaap. Siya sampu ng kanyang mga tauhan ay lumusob bago naisakatuparan ang kasala nina Daragang Magayon at Pagtuga. Napatay ni Alapaap si Pagtuga ngunit sa kasamaang-palad ay tinamaan nang hindi sinasadya si Daragang Magayon.
  • Pagkalipas ng tatlong gabi, nagulat ang mamamayan sa lakas ng lindol sabay ng tunog ng malalakas na kulog at kidlat. Kinabukasan ay nagisnan nilang tumaas ang ipinaglibingan ni Daragang Magayon at ng dalawa niyang mangingibig. Tumaas nang tumaas ang puntod natila isang bundok.
Over 30 Million Storyboards Created