Filipino Parabula
Updated: 2/9/2021
Filipino Parabula

Storyboard Text

 • *naiyak* parang awa niyo na ho
 • Kadiri! 'Wag mo nga akong lapitan. *dinuraan* Magtrabaho ka nga!
 • 'O sige po
 • Bibigyan kita ng posisyon sa aking kumpanya, ayos ba 'yon?
 • 'Nak, gusto mo ba ng trabaho? Bibigyan kita ng pagkakataon.
 • Tinanggap niya ang trabaho at siya'y nagsumikap. Dalawang dekada na ang nakalipas at siya na ang naging bagong CEO ng kumpanya dahil sa kanyang pagsusumikap.
 • Sa kabilang palad, naghirap naman yung nalait sa kanya at unti-unti siyang nawalan ng pera hanggang sa mawala na sa kanya ang lahat ng pag-aari niya. Pagkatapos ng dalawang dekada ay nagkita sila muli.
 • Sige po! Salamat po!
 • Nagkita na po ba tayo dati?
 • *naisip niya na parang nakita na niya ang babaeng ito noon*
 • Gusto mo ba ng trabaho? Bibigyan kita ng posisyon sa kumpanya ko
 • *binigyan niya ng trabaho ang nanlait sa kanya dati ng hindi niya pinapakilala ang sarili niya upang di mapahiya yung lalaki*
 • *natandaan niya ang kanyang panlalait sa kanya sa pagiging mahirap*
 • Patawarin mo po ako! Nilait ko po kayo sa inyong pagkahirap.
 • Natatandaan mo pa pala ako. Ako nga pala yung batang babae na nanlilimos dito dati.
 • Salamat po talaga!
 • Tara na sa kumpanya ko upang malaman mo ang iyong mga gagawin
 • Hayaan mo na yun. Ang importante ay natuto ka sa pagkakamali mo