Santes Dwynwen - Charlie Harp 5E/F
Updated: 1/28/2021
Santes Dwynwen - Charlie Harp 5E/F

Storyboard Description

O'r stori "Santes Dwynwen" am gwaith Iaith 28.1.2021

Storyboard Text

 • Amser maith yn ol, bywiodd Dwynwen yn ei castell fawr gyda'i thad, Brenin Brycheiniog.
 • Ti angen priodi fe oherwydd, fi sy wedi penderfynnu!
 • Un dydd, dywedodd ei thad rhaid iddi priodi tywysog arall, ond doedd Dwynwen ddim eisiau, oherwydd carodd tywysog arall o'r enw Maelon.
 • Dydw i ddim eisiau gweld ti byth eto!
 • Teimlodd Dwynwen yn mor drist, felly rhedodd hi i ffwrdd i'r goedwig i ffeindio Maelon. Ond pryd dywedodd hi wrth Maelon am cynlluniau'r brenin. Oedd e'n grac iawn ac gweiddiodd wrth Dwynwen.
 • Teimlodd Dwynwen yn digalon ac gweddiodd hi i dduw i helpu hi anghofio Maelon. Yn ystod y nos, daeth angel i Dwynwen. Rhodd hi diod i Dwynwen sy'n troedd Maelon i rhew.
 • -
 • -
 • Cynigiodd Angel tri dymuniad i Dwynwen. Dymunodd Dwynwen 1. I dod a Maelon nol i fyw 2. Gwneud cariadon cymru hapus 3. Gwneud siwr fod bydda'i hi byth priodi eto
 • Ynys Mon
 • Penderfynodd Dwynwen i bod lleian ac yn fyw yn ynys mon.