multimedia
Updated: 11/23/2020
multimedia

Storyboard Text

 • StarofficeCalc mempunyai fungsi yang sama dengan Microsoft excel di mana staroffice Calcberguna untuk membuat fail spreadsheet. Fungsi dan penggunaan untuk staroffice Calctidak jauh berbeza dengan Microsoft excel, kemudahan yang ada di starofficeCalc termasuk menyediakan fungsi untuk membuat formula atau formula pengiraan.
 • STAROFFICE CALC
 • Firefox
 • Windows
 • PERISIAN SISTEM
 • Linux
 • Android
 • Microsoft Office
 • Linux boleh menjalankan banyak program dalam satu masa,boleh mengendalikan ramai pengguna dalam satu masa dan menggunakan kualitigrafik yang sangat tinggi, linux dapat mengendalikan jumlah data dan programyang besar tanpa masalah .
 • Linux
 • Mozilla firefox terkenal sebagai aplikasi yang pengembangannya tidak memerlukan banyak waktu, mozila firefox juga menyediakan konfigurasi yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan Internet Explorer.
 • Firefox
 • Android adalah sistem pengendalian menjalankan peranti mudah alihseperti telefonpintar dan komputer riba, Iadibangunkan berdasarkan sistem-sistem perisian Linux dan GNU olehAndroid Inc., perkembangan sistem ini dilanjutkan firma Google yang membeli syarikat ini.
 • Android
 • Pada asalnya, Microsoft Windows hanyalah sekadar berfungsiuntuk menyediakan suasana pengendalian antaramuka grafikpengguna yang lebih mudah digunakan kepadapengguna MS-DOS, namun penggunaan Windows yang semakin meluasmenjelang pertengahan dekad 1990-an menyebabkan Microsoft menaik taraf perisian Windows kepadasebuah sistempengendalian.
 • Windows