fil 2
Updated: 4/5/2021
fil 2

Storyboard Text

 • Kung hindi ka pwede, maghahanap na lang ako sa iba. Ngunit, kinakailangan ko kung gayon ang siyam na libong piso para padulasin ang mga kamay at sarhan ang mga mata.
 • Napapayag din ni Simoun si Quiroga. Samantala, sa sala, ang pangkat ni Don Custodio ay nag-uusap tungkol sa komisyong ipinadala sa India para pag-aralan ang paggawa ng sapatos ng mga sundalo.
 • Senyor Simoun, kami ay nalugi at bumagsak
 • Nag-atubili si Quiroga. May takot siya sa armas. Sa kaniyang mesa, may rebolber siyang walang bala na hindi niya hinahawakan kung hindi nakatalikod at nakapikit.
 • Ano ang nangyari sa mga pulseras, nagustuhan ba ang mga ito?
 • Ano? Kung ganoon man, bakit kayrami ng bottelya, alak, at tao?
 • Sa gabi ng Sabado ring iyon, si Quiroga, na naghahangad nang magtatag ng isang konsulado para sa kaniyang nasyon, ay nagdaos ng hapunan sa itaas ng kaniyang malaking bazar sa Kalye Escolta.
 • Senyor Simoun, kami ay nalugi at bumagsak.
 • Ano ang nangyari sa mga pulseras, nagustuhan ba ang mga ito?
 • Ano? Kung ganoon man, bakit kayrami ng botelya, alak, at tao?
 • Malungkot na ipinaliwanag ni Quiroga habang si Simoun ay napahalakhak.