Kahalagahan ng Wika

Updated: 7/29/2020
Kahalagahan ng Wika

Storyboard Text

  • Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Tagalog. Ngunit, ang tinatawag na “Filipino Language” ay ang kabuuang pag sama-sama ng mga dialekto sa buong bansa.
  • Magandang umaga sa inyong lahat. Para sa araw na ito, tatalakayin natin ang Wika.
  • Nakakasabik talagang matuto.
  • Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan na ginagamit araw-araw. Kalipunan ito ng mga simbolo, tunog, at mga kaugnay na bantas upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan.
  • Mahalaga ang wika dahil hindi lamang ito berbal at di-berbal. Ito ay parte ng pagkakakilanlan ng isang tao at bansa.
  • Sa bansang Pilipinas, maraming wika ang maririnig. Dahil ito sa malawak na arikipelago ng bansa. Sa ibat-ibang pula, maririnig natin ang ibat-ibang lengguahe o wika.