Questions About Remote Learning? Click Here

zdhcilwerjhgl
Updated: 6/21/2020
zdhcilwerjhgl
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Description

dyweukfuk3

Storyboard Text

 • כי התעללת בי לו הייתה חרב בידי הייתי הורג אותך
 • מה עשיתי לך כי הקתני זה שלושה רגלים?
 • אני נותן לך את היכולת לראות את מלאכי
 • יהוה חטאתי כי לא ידעתי כי אתה נצב לקראתי בדרך ועתה אם רע בעיניך אשוב לי
 • לך עם האנשים ואפס את הדבר אשר אליך אותו תדבר.
 • מלאך בוא יש לנו עוד מלא עבודה, אנחנו צריכים גם לעבור על דוחות
 • תכין לי 7 מזבחים, 7 פרים, 7 איילים
 • אני מזהיר אותך אני יכול להגיד רק מה שה שם לי בפה
 • משנה מקום משנה מזל
 • עכשיו אני עצבני
 • "אני מברך את עם ישראל", כנראה שזה לא משנה מזל
 • יופי, עכשיו אני דקה מתרכז, "אני מברך את עם ישראל", אוי סליחה
 • בדרך למואב ניצב מול בלעם מלאך אך בלעם לא יכל לראות אותו רק האתון, המלאך היה עם חרב שלופה ולכן האתון זזה הצידה ובלעם הצליף לה 3 פעמים ועשה כך עוד 3 פעמים
 • בלעם מתנצל בפני האתון והמלאך ומודע שהוא טעה ואז המלאך נעלם
 • בלעם מנשה לקלל את עם ישראל אבל בעצם הוא מברך אותם
Over 14 Million Storyboards Created
Storyboard That Family