Unknown Story
Updated: 3/29/2021
Unknown Story

Storyboard Text

 • Si Mullah Nassreddin na kilala bilang Mullah Nassr-e Din o MND ang pinakamahusay sa pagkukuwento ng katatawanan sa kanilang bansa.
 • Minsan, naimbitahan si Nassreddin na magbigay ng talumpati sa harap ng maraming tao
 • Hindi po
 • Alam ba ninyo ang aking sasabihin?
 • Bago siya magsimula, mayroon siya munang tinanong sa mga manonood
 • Hindi po
 • Ay! Ayaw kong magsermon sa mga taong hindi alam kung ano ang aking sasabihin
 • Hindi po
 • Nahiya ang mga manonood dahil sa kanilang kamangmangan, kaya’t muli nilang inimbita si Nassreddin. Muli namang nagtanong si Nassreddin sa mga manonood ngunit ngayon, iba na ang kanilang sagot
 • Opo
 • Alam ba ninyo ang aking sasabihin?
 • Opo
 • Ay! Kung alam niyo na kung ano ang aking sasabihin hindi ko na aaksayahin pa ang oras niyo.
 • Opo
 • Talagang matindi na ang pagkalito ng mga manonood. Nagpasya silang anyayahan ng isa pang beses si Nassreddin, at kanilang pinaghandaan ang isasagot dito
 • Alam ba ninyo ang aking sasabihin?
 • Opo
 • Kayong may alam kung ano ang aking sasabihin… pakisabi doon sa mga hindi nakaaalam.”
 • Hindi po
 • At muli, umalis si Nassreddin at iniwan ang mga manonood na nagulat at nalito sa kaniyang sagot
 • Mensahe: Upang gumaan ang ating buhay, kailangan natin ng kahit kakaunting katuwaan o kasiyahan sa buhay. Ngunit, may mga pagkakataon na kailangan nating maging seryoso sa mga bagay-bagay
 • ?
 • ?
 • ?
 • ALEAH H. TAMALA 10-MOLAVE