La necessitat de les comunicacions
Updated: 4/16/2020
La necessitat de les comunicacions

Storyboard Text

 • Cristina, avui és l'últim dia d'explicaió de tecnologies, hem d'estar molt atents
 • Si, si. Jo tinc molta por de l'examen.
 • Es pot definir informació com el procés d'obtenció o d'elaboració de dades que proporcionen coneixement
 • La comunicació és el procés de transmissió d'informació entre un emissor i un receptor
 • Preneu nota d'això que he copiat a la pisarra. És molt important
 • La codificació dels signes és un element clau per a la comunicació de la informació.
 • En el procés comunicatiu intervenen 5 elements:
 • I això també.
 • - El misatge, que conté les dades o la informació.
 • - L'emissor, que és l'origen de la informació.
 • -El receptor, que es qui rep la informació.
 • El canal, que és per on passa la informació.
 • - El codi o conjunt de símbols que represnten la informació.
 • Els llenguatges verbal i escrit són els màxims exponents de la riquesa humana en el procés de comunicació.
 • La comunicació pot ser undireccional o bidereccional com: llegir, veure la televisió o l'auidició de la radio. Aquests són undireccionals.
 • El gran desenvolupament de les telecomunicacions s'ha produit a partir de les tecnologies elèctrica i electrònica, juntament amb l'informàtica i les ciències i tecnologies de l'espai.
 • Ya ha acabat la classe per avui, fins damà!
 • La comunicació és el procés de transmissió d'informació entre un emissor i un receptor
 • Es pot definir informació com el procés d'obtenció o d'elaboració de dades que proporcionen coneixement
 • 9
 • Felicitats Rodrigo!
 • No m'ho crec!!
Over 15 Million Storyboards Created
Storyboard That Family