bohater bajroniczny
Updated: 3/14/2021
bohater bajroniczny

Storyboard Text

  • Wieczór już uśpił fale morskich toni,Ale nie serce tej dzikiej pogoni.Groźnie na jutro niebo się zachmurzaAle groźniejsza w sercu Giaura burza.Nie znam cię, rodu twego nienawidzę
  • Leila uciekła w nocy z Giaurem, gdyż byli kochankami.
  • tajemniczość, buntownik, skłócony ze światem i samym sobą, indywidualista, tragiczna miłość
  • zbrodnia z miłości, duma, kieruje się miłością i nienawiścią, uczuciami, emocjonalny
  • Jemu niewierna - więc on ją pochował -Mnie była wierną - jam go zamordował.Choć śmierć jej była zasłużoną karą,Lecz jej niewierność, była dla mnie wiarą
  • Czyn Giaura jest zemstą za utopienie ukochanej. Mężczyzna łatwo wpada w gniew, mści się na Hassanie.
  • Giaura opętał duch złego sumienia. 6 lat po zabójstwie trafił do klasztoru, wyspowiadał się u milczącego kapłana. Obwiniał się o śmierć Leili.
  • tragedia wewnętrzna, cierpi w samotności z powodu przeszłości, wyrzuty sumienia, nie zaznaje spokoju