Family123

Updated: 6/19/2020
Family123

Storyboard Text

  • Asan na kaya sina Aki at Dondon? Kanina pa natin sila hinahanap.
  • Baka naman umuwi na sila. Sarado dito sa lugar na pinupuntahan nila.
  • Hindi ko kasi alam kung papaano ko sasabihin kina Moomy at Daddy na nawawala ang cellphone ko. Sigurado pagagalitan nila ako
  • Aki, bakit ka umiiyak? May problema ka ba?
  • Nagagalit ako kasi hindi ninyo ipinaalam agad sa amin ng Mommy ninyo na nawawala ang cellphone mo Aki.
  • Patawad mo Mommy at Daddy. Hindi na po ito mauulit.
  • Simula ngayon, may oras na ang paggamit ng cellphone at hindi na ito puwedeng dalhin sa labas