Storyboard
Updated: 3/19/2020
Storyboard

Storyboard Description

AndinyRahma_00000041169_FK215_J_UTS

Storyboard Text

  • Halo semunya, perkenalkan nama saya Maria
  • Corona virus pertama ditemukan di Cina
  • Scene 1 shot 1Maria memperkenalkan diri sekaligus memberi tahu pembahasan yang akan dibahasFull Shot
  • Scene 1 shot 2Maria menjelaskan apa itu corona virusdan dari mana berasalFull Shot
  • Gunakan lah masker dan juga mencuci tangan!
  • Scene 1 shot 3Maria menjelaskan gejala seseorang yang terkena corona virusFull Shot
  • Terima kasih
  • Scene 2 shot 1Maria menjelaskan data penderita corona virus yang semakin meningkatMedium Shot
  • Scene 2 shot 2Maria memberikan beberapa cara untukpencegahan corona virus
  • Scene 2 shot 3Maria memberikan kesimpulanmengenai corona virusFull Shot