Knjigovodstvo
Updated: 5/9/2020
Knjigovodstvo
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

  • Knjigovodstvni račun predstavlja pregled na kome se knjiže sve vrednosno izražene promene na nekomdelu imovine. Račun je svaki skup jednica vrednosti vezanih za jednuideju, za jednu tačku gledišta, koja je svima njima svojstvena, koja ih karakterišei koja odgovara svakoj jedinici vrednosti koja se za nju vezuje
  • Šta je knjigovodstveni račun, račun ?
  • Jao nemam pojma.
  • Šta je kontni okvir i kako se raščlanjava
  • Kontni okvir je listasistematski sređenih svih računa ili konta koji se mogu otvoriti u knjigovodstvu preduzeća. Kontni okvir se raščlanjava na deset klasa (najveće računskeceline); svaka klasa se može dalje raščlaniti na deset grupa računa; svaka grupa računa se može raščlaniti na deset računa; itd.
  • Hvalisavica.
  • Ona zna nešto?
  • Kontni plan je lista sistematski sređenih svih računa ili konta koji su stvarno otvoreniu knjigovodstvu konkretnog preduzeća. Osnova za izradu kontnog plana je kontni okvir. Pri izradi kontnog plana treba voditi računa o sledećim ograničenjima: 1.preduzeće ne sme da menja nazive ni numeričke oznakeračuna iz kontnog okvira, 2. ne sme da izmišlja nove klase, grupe računa i račune,sem u klasi predviđenoj za pogonsko knjigovodstvo
Over 14 Million Storyboards Created
Storyboard That Family