mối quan hệ của nhà Nguyễn đối với phương Tây trước chiến tranh.
Updated: 3/9/2020
mối quan hệ của nhà Nguyễn đối với phương Tây trước chiến tranh.
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

 • Nguyễn Ánh và người Pháp
 • Xin chào Bá Đa Lộc
 • Bonjour Nguyễn Ánh
 • Nguyễn Ánh và người Pháp (1787)
 • Hiệp định Versailles 1787 là một hiệp ước Nguyễn Ánh ký kết với Pháp để Pháp đưa lực lượng đến để lật đổ nhà Tây Sơn. Nếu thắng lợi Nguyễn Ánh sẽ cắt đất cho người Pháp
 • Nguyễn Ánh và người Pháp (1789)
 • Theo hiệp định Versailles hai năm về trước thì tao muốn mày đuổi hết người Việt ra khỏi Côn Đảo
 • Không!
 • Mỗi quan hệ giữa Nguyễn Ánh và giáo sĩ người Pháp, Bá Đa Lộc. Bá Đa Lộc đã giúp Nguyễn Ánh chạy trốn và Nguyễn Ánh đã giao con trai của mình để củng cố niềm tin giữa hai bên. Bá Đa Lộc đã găp gỡ vua Pháp và đã ký hiệp định Versailes với Nguễn Ánh năm 1787
 • Nhà Nguyễn và Thiên Chúa giáo (1807)
 • Cảm ơn rất nhiều! Nếu không có nhà ngươi thì ta đã khoong thể có vị trí như ngày hôm nay
 • Hiệp định Versailles 1787 và đôi bên đã có lợi. Tuy nhiên năm 1879, đã có một cuộc cách mạng ở Pháp và lật đổ vua Pháp.
 • Nhà Nguyễn và Thiên Chúa giáo (sau Nguyễn Ánh)
 • Nói không với Thiên Chúa Giáo!
 • Bởi vì có một cuộc cách mạng, Pháp đã không hỗ trợ Nguyễn Ánh lật đổ nhà Tây Sơn. Tuy nhiên, Pháp lại có những yêu sách với Nguyễn Ánh nhưng ông không đồng ý. Vì thế, mối quan hệ này có thêm mâu thuẫn.
 • Nhà Nguyễn và Thiên Chúa giáo (cái giá phải trả)
 • Măc dù không được chính phủ Pháp hỗ trợ, Bá Đa Lộc vẫn giúp đỡ Nguyễn Ánh tìm cơ hội lật đổ nhà Tây Sơn. Sau khi Nguyễn Ánh lên ngôi, để báo ơn, ông đã sử dụng những người đã giúp ông lên làm quan và không cấm đạo Thiên Chúa.
 • Không có gì! Xin ngài hãy cho Thiên Chúa giáo được phát triển rộng rãi.
 • Sau đời vua Gia Long, có những vị vua sau này cấm Thiên Chúa giáo và sắn sàng dùng vũ lực để đàn áp những người theo đạo. Họ tin rằng Thiên Chúa giáo là tà đạo.
 • Vì những cuộc đàn áp như thế này, Pháp và Tây Ban Nha đã tập hợp quân lực, khởi động cuộc chiến tranh.7.
Over 14 Million Storyboards Created
Storyboard That Family