rizal
Updated: 2/5/2020
rizal

Storyboard Text

  • todo el dia de almas(All souls day)
  • Kabana 12
  • Ang sementeryo ng San Diego ay nasa kalagitnaan ng isang malawak na palayan at may bakod na lumang pader at kawayan.
  • Ito ay maalikabok Kung tag-araw at nagpuputik naman kung tag-ulan. 
  • Habang ipinag diriwang nila ang araw ng mga patay, may dalawang tao ang humuhukay sa burol.
  • ito ang utos sa akin ng kura, tulungan mo nalang ako dito,.
  • bakit kailangan pang hukayin yan? napaka baho na ng bangkay.
  • hindi ko na kaya dumudulas na ang kamay ko,
  • bilisan natin dahil parang may paparating,