Kabanata 7: Si Simoun

Kabanata 7: Si Simoun
  Copy


More Options: Make a Folding Card
Storyboard Description

Pagkikita ni Simoun at ni Basilio

Storyboard Text

 • At sino ba ako sa akala mo?
 • Basilio, alam mo ang lihim na maaari kong ikasawi. Maaari kitang patayin at ibintang ito sa mga tulisan. Subalit hahayaan kitang mabuhay. Kapwa tayo uhaw sa katarungan, kaya sa halip na tayo'y maglaban, tayo'y magtulungan.
 • Isang taong dakila at may kasawian ding dinaramdam; isang taong inakala ng lahat na patay na.
 • Labintatlong taon na po ang nakararaan nang ako'y inyong tulungan sa paglilibing ng aking ina. Ikaliligaya ko kung kayo naman ang aking tulungan.
 • Nakita kong saan man ako magpunta, laganap ang kasamaan at kasagwaan sa lipunan. Kung minsan ay patago. Kung minsan naman ay hayagan tulad ng lawing hayok sa paglamon ng bangkay. Pinasigla ko ang kasamaan ng pamahalaan nang sa gayon ay kumilos at maghimagsik ang bayan!
 • Ngunit nang ako'y magtatagumpay na, siya namang pagsulpot ninyong kabataan na nagpupuri at nagpapahayag ng tiwala sa pamahalaan. Hinihiling niyo ang pagkakapantay ng karapatan ng Pilipino sa Espanol. Hindi ninyo naisip na hinihiling ninyo ang pagkamatay ng inyong lahi at pagtatagumpay ng pambubusabos
 • Ano kayo sa araw ng bukas? Bayang walang budhi, bansang walang laya. Lahat ng taglay ninyo, pati kapintasan ay pawang hiram. Ano ang hangad ninyo sa pagtuturo ng wikang Espanol? Dagdagan ng isa pang wika ang mahigit sa apatnapu't kung ilan pang wika upang lalo kayong hindi maintindihan? 
 • Kailanman ay hindi magiging wikang panlahat ng mga Pilipino ang wikang Espanol sapagkat ang laman ng kaniyang isip at tibukin ng kaniyang puso ay walang katumbas sa wikang iyan. Kayo, na iilang gagamit ng wikang Espanol, ano ang gagawin ninyo? Patayin ang sarili ninyong katangian, ipailalim ang inyong pag-iisip sa pag-iisip ng iba upang tuluyan nang maging tunay na alipin?
 • Hindi po! Maaaring sa pagkatuto ng wikang Espanol ay malapit tayo sa pamahalaan. Maaari rin pong dahilan ng paglalapit-lapit ng ating mga pulo
 • Kailangan ko ang tulong mo. Tulungan mo akong kalabanin ang hangarin ng ugaling maka-Espanol ng kabataan. Samantalahin ninyo ang pag-aalinlangan ng pamahalaan. Ayaw nilang tularan ninyo sila, bakit di kayo magtatag ng isang bayang Pilipino? Habang kakaunti ang mga karapatang ipinagkakaloob sa inyo, wala kayong tatanawing utang na loob sa kanila. Kung ayaw ituro sa inyo ang wikang Espanol, pag-aralan ninyo ang inyo.
 • Ikinararangal ko po, Ginoo, ang mga pagtatapat ninyo sa akin ng inyong mga balak ngunit hindi po ako nakikialam sa politika. Kaya lamang po ako lumagda sa kahilingan sa pagtuturo ng wikang Espanol ay dahil sa makatutulong ito sa aking pag-aaral. Ang tangi kong hangarin ay makapanggamot ng sakit ng aking mga kababayan.
 • Ano ang ginagawa mo para sa bayang kumukupkop sa iyo, at nagbigay sa iyo ng buhay at karunungan? Walang halaga ang buhay na hindi iniukol sa isang banal at dakilang layon. Ito ay tulad ng batong natapon sa ilang at hindi nagamit sa pagtatayo ng isang gusali.
 • Hindi po ako nagkikibit ng balikat. Gumagawa rin po ako at sa paghahati-hati ng pananagutan, pinili ko ang karunungan.
 • Ano ba ang ginagawa mo para sa iyong ina at kapatid? Ang dumalaw sa kanilang mga puntod taon-taon at tangisan silang parang isang babae?
 • Ano ang ibig ninyong gawin ko? Sa aba kong kalagayan ngayon ay tiyak na masasawi lang ako na tulad nila.
 • Kung ikaw ay tulungan ko?
 • Lahat ng paghihiganti sa daigdig ay hindi na makabubuhay sa aking ina at kapatid. Ano ang mapapala ko kung sila'y aking ipaghihiganti?
More Storyboards By angeneedacomic
Explore Our Articles and Examples

Try Our Other Websites!

Photos for Class   •   Quick Rubric   •   abcBABYart   •   Storyboard That's TpT Store