leereenheid
Updated: 1/22/2020
leereenheid
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

  • Wij deden met het groepje werken in de aula. Wat ik goed vond gaan was dat we samen overlegde wat er gedaan moest worden en er samen uit kwamen wie wat ging maken. Voorbeeld; Mirthe en ik deden vooronderzoek en Elisa en Ivy begonnen al met theorie onderzoek. En hielpen elkaar als we er niet uit kwamen
  • Anouk, Mirthe, Ivy, Elisa
  • Toen er een paar keer geen les was van op school gingen wij er thuis aan werken. Hier vond ik het samen werken minder gaan. ik had het idee dat we het project uit en stellen waren en dit kon je terug zien in onze voorbereiding en uitwerken van product
  • Doordat wij niet goed voorbereid waren, vond ik dat de presentatie over ons product slecht ging. wij hadden er weinig over te vertellen en ons product was niet compleet genoeg. Het ging slecht bij het uitleggen van het product waarom wij dit voor kindermishandeling konden inzetten. Ook had ik al langere tijd gevraagd om de powerpont door te lezen aan de anderen maar dit is blijkbaar niet gedaan want dat kon je zien aan dat de powerpont niet klopte wat ik dus ook niet wist.
  • Wat ik van dit project mee neem zijn toch de signalen van kindermishandeling, zoals Blauwe plekken, veel, vaak, op vreemde plaatsen.Fracturen, meer dan twee keer per jaar.Snij-krab-en bijtwonden.Veel littekens.Veel school- of kinderopvangverzuim wegens “ziekte”Afwijkende groei-of gewichtscurve.Angst of schrikreacties bij onverwacht lichamelijk contact.
  • Ook ga ik mee nemen in mijn beroep later dit bekent te maken bij kinderen doormiddel van activiteiten of spelletjes. de leeftijd waar ik dit bij zou doen weet ik nog niet of het kinderopvang is of BSO. Want in het praktijk onderzoek van onze stage kwam je er achter dan niet iedere stage plek er iets mee doet na de kinderen toe. Hier zit ook in dat ze niet weten wat ze de kinderen moeten aan bieden.
  • Voor het volgende project wil ik;Mij zelf beter voorbereiden voor eventueel presentatie . Niet alles op het laatste moment moeten doen.Duidelijke afspraken als eens de les niet door zou gaan wie wat thuis gaat doen.
Over 12 Million Storyboards Created
Storyboard That Family