JESSICA
Updated: 3/11/2020
JESSICA

Storyboard Text

  • Dapit hapon na ng araw ng ng sabado, patungo sina Samantha at Rey sa isang malapit na plaza upang pag-usapan at pag-aralan ang kanilang dalawahang takdang-aralin tungkol sa kahalagahan ng wika sa isang bansa.
  • Rey, ano na ang plano natin tungkol sa ating takdang-aralin?
  • Ang magandang gawin natin ay magsaliksik ng mga mahahalagang bagay ukol sa ating paksa ng sa gayon ay magkaroon tayo ng maayos at tamang resulta.
  • Nagtungo sina Samantha at Rey sa pinakamalapit na silid-aklatan sa kanilang lugar. Nang makapasok sila ay agad silang naghanap ng librong may kaugnayan sa kanilang paksa. Habang nagbabasa ay may mahalagang bagay silang nabasa.
  • Rey, may nabasa ako, sabi dito Inihalintulad nya ang mga taong gumagamit ng wikang banyaga sa isang mabaho at malangsang isda no?
  • Kaya dapat pala talaga natin ipagmalaki na meron tayong sariling wika at pag-aralan ang kasaysayan nito upang malaman natin ang kahalagahan ng wika.
  • Habang sila ay naglalakad, kanilang pinag uusapan ang mahalagang bagay na kanilang napag alaman sa loob ng silid aklatan at pinagdiskusyonunan ito.
  • Ikaw ay tama sa iyong sinabi, nararapat lamang na sa gulang natin na ito ay bukas na ang ating isipan sa mga usaping katulad nito.
  • Alam ko na isama natin sa ating takdang- aralin ang mga bagong bagay na aing nalaman para malaman ng ating mga kamag aral na dapat tangkilikin ito, pahalagahan, ingatan at mahalin.