Valor del temps

Valor del temps
  Copy


More Options: Make a Folding Card
Storyboard Description

This storyboard does not have a description.

Storyboard Text

 • Conversing in the Hallway  Conversant al passadís
 • Classroom Aula
 • The Goodbye El comiat
 • Character 1 and Character 2 converse in the hallway while walking, while employing tracking shot and over-the-shoulders primarily.  El personatge 1 i el personatge 2 conversen al passadís mentre camina, tot i que utilitzen principalment el tir de seguiment i les sobreeres.
 • School La escola
 • Character 1 finally encounters Character 2, but she is in the middle of a conversation with someone else. C2 tells C1 that she is busy. El personatge 1 finalment troba el caràcter 2, però està al mig d'una conversa amb algú més. C2 li diu a C1 que està ocupada.
 • Looking Buscant
 • Character 1 finally tells Character 2 what she has been meaning to say all this time, and she reflects upon the time that she ignored her, hence expressing a sad emotion. El personatge 1 finalment li diu al personatge 2 el que ha volgut dir tot aquest temps, i ella reflexiona sobre el moment en què la va ignorar, per tant, expressant una emoció trista.
 • Time to Leave Temps de sortir
 • An exterior shot of the school, a wide shot, continues after the first shot, signifying the location and setting of the film. Un tir exterior de l'escola, un tir llarg, continua després del primer cop, que indica la ubicació i la configuració de la pel·lícula.
 • Amidst a group of students in the hallway, Character 1 tries to look for Character 2 in order to tell her something. Enmig d'un grup d'estudiants al passadís, el Personatge 1 intenta buscar el Personatge 2 per explicar-li alguna cosa.
 • Character 1 finally leaves, and this wide shot of her walking away seeks to invoke emotional and powerful reaction to the audience. El personatge 1 surt finalment, i aquest tir llarg de la seva marxa busca invocar reaccions emocionals i poderoses al públic.
Explore Our Articles and Examples

Try Our Other Websites!

Photos for Class   •   Quick Rubric   •   abcBABYart   •   Storyboard That's TPT Store