storyboard
Updated: 8/13/2020
storyboard

Storyboard Text

  • Bathala, ang tanging hiling lamang naming magasawa ay magkaroon ng mga anak.
  • Nung unang panahon, ang mag-asawang Hara at Rajah ay ang namumuno sa isang isla na lubos na nagnanais na maka-buo ng kanilang mga anak.
  • Handa kami ialay ang aming kaluluwa upang mahigitan si Datu Indarapatra.
  • Sinagot ni Bathala ang kanilang mga dasal at biniyayaan sila ng dalawang supling na si Indarapatra at Sulayman.
  • Nang pumanaw ang kanilang mga magulang, silang dalawang magkapatid ang namuno sa lugar bilang mga datu.
  • Sa lubos na pagseselos kay Datu Indapatra, ang mga taong ito ay sinakripisyo ang kanilang buhay upang maka-angat at makatikim ng kapangyarihan.
  • Matapos makipaglaban ni Datu Sulayman sa mga ito, hindi na niya kinaya at inako na ni Datu Indarapatra ang laban.
  • Matapos ang pinagdaanan ng lahat, tumahak pabalik ng kanilang lugar ang mga datu na kasama ang prinsesa na kanyang magiging asawa habang buhay.
Over 15 Million Storyboards Created
Storyboard That Family