Rizal 2 (page 3 and half of page 4

Rizal 2 (page 3 and half of page 4

Storyboard Text

  • Flashback
  • Noong ika-26 ng Nobyembre ay ipinadala ni Koronel Olive ang mga ulat ng kaso kay Gobernador Heneral Ramon Blanco na kung saan ay hinirang na espesyal na tagapagtaguyod ng hukom si Kapitan Rafael Dominguez.
  • Ipinadala naman ni Gobernador Heneral Blanco ang mga paratang kasama ang mga katibayan kay Don Nicolas Dela Peña, isang Hukom Tagapagtanggol Heneral upang hingan ng opinyon.
  • End of Flashback
  • Flashback
  • Mula roon ay pinili niya si Tenyente Luis Taviel de Andrade na kapatid ni Ten. Jose Taviel na dating “bantay” ni Rizal sa Calamba noong 1887.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family