Performance Task (Esp)

Updated: 10/13/2021
Performance Task (Esp)

Storyboard Text

 • Ana, buti at naririto ka na halika at pumasok na tayo sa loob.
 • Ang paksa natin ay pamilya.
 • Simulan na natin ang paggawa ng ating proyekto
 • Tama ka, ngunit ano nga ba ang paksa na gagawin natin?
 • Ano nga ba ang pamilya?
 • Ang pamilya ay isang natural na institusyon ng lipunan
 • Tama ka diyan Ana, Ang isang mahalagang dapat na ginagawa ng pamilya upang mapatatag ito ay magkaroon ng komunikasyon
 • Naalala ko na! Ang mga magulang ay may mahalagang misyon na tayo ay gabayan sa mabuting pagpapasya.
 • Komunikasyon ang paraan upang mapatatag ang pamilya hindi ba?
 • Ang pinakahuli ay ang tungkulin ng pamilya sa panlipunan at pampolitikal na gawain.
 • Natapos din natin ang proyekto, halika at pumunta tayo sa coffee shop.
 • Ang halimbawa ng tungkulin na ito ay pagbabayad ng buwis at pagtulong sa paglilinis ng kapaligiran.
 • haha, Ang saya mo talaga kasama.