I'ba't ibang uri ng manggagawang Pilipino

Updated: 10/12/2021
I'ba't ibang uri ng manggagawang Pilipino

Storyboard Text

  • Nasa tao po nakasalalay ang maayos na paggamit ng likas na yaman upang makamit ang tunay na kaunlaran ng bansa.
  • Makakamit ng mga Asyano ang kaunlaran sa pamamagitan ng yamang tao. Ang yamang tao ay gumagamit ng talino, kakayahan, at abilidad sa paglikha ng produkto at serbisyo.
  • Mapapaunlad lamang ng mga Asyano ang kanilang yamang tao sa pamamagitan ng pag aalaga ng mga kalikasan upang makamit ang kaunlaran ng bansa.
  • Sa paanong paraan po makakamit ng mga asyano .ang kaunlaran ng mga yamang tao.
  • Makakamit ang kaunlaran kung maibabahagi ang sarili nilang likas na yaman at yamang tao sa ibaang nasyon at ibang lahi upang mapalawig o mapaunlad pa nila ito.