Forlang
Updated: 12/3/2020
Forlang

Storyboard Text

 • "OKURIMONO"
 • "OKURIMONO"
 • THE GIFT
 • THE GIFT
 • created by;Julius I. Puda
 • こんにちは!さくらです。Kon'nichiwa! Watashi wa Sakura desu.
 • 今日、ミラが訪ねてきます。Kyō, Mira ga tazunete kimasu.
 • 彼女には驚きました。エキサイティング!Kanojo ni wa odorokimashita. Ekisaitingu!
 • ルーシーさん、お会いできてうれしいです!着席しましょう。Rūshī-san, oaidekiteureshīdesu! Chakuseki shimashou.
 • こんにちは、さくらちゃん私はここにいますKon'nichiwa, Sakura-chan watashi wa koko ni imasu
 • はいHai
 • ルーシー!これはあなたのです。受け入れてください。Rūshī! Kore wa anata no desu. Ukeirete kudasai.
 • これは何ですか?Kore wa nan desu ka?
 • それはいたいのおみやげですSore wa itai no omiyage desu
 • あなたがそれを好きだといいのですがAnata ga sore o sukidato ī no desu ga
 • どういたしましてルーシーちゃんDōitashimashite Rūshī-chan
 • うわー、ネックレスです!Uwa ̄ , nekkuresudesu!
 • さくらありがとうございますSakura arigatōgozaimasu
 • END
 • END