SARIGNAYA_STEM121_FILS04G_WW2

Updated: 10/10/2021
SARIGNAYA_STEM121_FILS04G_WW2

Storyboard Text

 • "Ang mga kabataan ay ang pag-asa ng ating bayan"-Jose Rizal
 • Maaga din po nila haharapin ang responsibilidad sa buhay.
 • Andami na talagang maaga nagiging Ina sa panahon ngayon
 • News: Teenage Pregnancy
 • Oo, yun yung sabi ng Mama niya nung pumunta dito.
 • Kaya ba huminto ng pag-aaral si Cheska dahil buntis siya?
 • Ayon kay Jose Rizal ay "Ang mga kabataan ay ang pag-asa ng ating bayan" na kung saan ito ay magsisilbing lider at magpapaunlad ng ating bansa.
 • Hala! Ilan taon na ba iyon?
 • 17 palang po.
 • Mama si Cheska po hihinto na sa pag-aaral kasi po buntis siya.
 • Balita patungkol sa pagdami ng kabataang maaga nabubuntis o maaagang nakakapag-asawa.
 • Nakakaawa ang mga bata, maaga haharapin ang responsibilidad bilang magulang
 • Iba't-iba man po sila ng dahilan, mahihirapan pa rin po sila kasi masyado pa po silang bata.
 • Ang mga dalagang ina ang may mas malaking tsansa ng paghinto sa pag-aaral, lalo na sa hayskul.
 • Kaya ikaw lagi mong ingatan sarili mo, mangarap ka ng maganda para sa kinabukasan mo at nang magiging anak mo pag dating ng panahon.
 • Opo Mama, maraming salamat po.
 • Mas marami ang batang ina ang nagkakaanak sa edad na labing pito at labing walo.
 • Maging malawak ang pag iisip sa mga desisyon na gagawin, upang hindi mahirapan pag dating ng panahon.
 • Laging makinig sa payo ng magulang upang maiwasan ang pagpasok sa mahirap na sitwasyon ng buhay.