KOMIKS (2)
Updated: 4/7/2021
KOMIKS (2)

Storyboard Text

  • Dahil sa ECQ, marami rin ang nawalan ng trabaho. Kaya marami rin sa mga tao ngayon ang naghihirap at walang sapat na makain sa araw-araw. Paano pa kaya 'yung mga taong walang matulugan? Walang tirahan?
  • Alam kong hindi lang ako ang 'di nagugustuhan ang taong ito. Ang taon na ito na kay raming problema ang ibinibigay sa mga tao. Ang taon na ito na kay rami na ring buhay ang kinuha. At ang taon na ito na kay raming pag-asa na ang naubos.
  • Pag-asang makabangon muli sa lahat ng trahedyang dumating sa buhay ng bawat tao sa panahon na ito. Pag-asang maging maayos ang lahat. At pag-asang makapiling pa ang mga mahal sa buhay na kinuha na ng Maykapal.
  • Mahirap ang bawat sitwasyong pinagdadaanan ng mga tao sa panahon ngayon. Ngunit kailangan natin maging matatag. Kailangan natin sumabay sa agos ng buhay.
  • Ang mga pangyayaring ito ay isang nakapalaking pagsubok para sa mga tao. Walang may gusto nito, walang tao ang inasahang mangyayari ito.
  • Sa lahat ng ito, sana huwag pa rin natin kalimutan na hindi Niya tayo pinapabayaan. Darating din ang panahon na tayong lahat ay makakabangong muli. Tayo'y mabubuo muli. Tatagan lang natin ang ating loob at patuloy na manalig sa Diyos.