Mullah
Updated: 4/3/2021
Mullah

Storyboard Text

 • Si Mullah ang pinaka mahusay sa pagkukwento ng katatawanan sa kanilang bansa
 • Naimbitahan si Mullah upang magbigay ng isang talumpati sa harap ng maraming tao.
 • At lumisan si Mullah.
 • Nagtanong siya sa harap ng mga tao
 • Alam niyo ba ang aking sasabihin?
 • Wala akong panahon magsalita sa mga taong hindi alam ang aking sasabihin.
 • Hindi.
 • At muli siyang lumisan.
 • Inanyayahan siya muli at itinanong ang parehong katanungan.
 • Alam niyo ba ang aking sasabihin?
 • Hindi ko nalang sasabihin sapagkat alam na ninyo ang aking sasabihin.
 • Oo.
 • Inanyayahan nanaman siya muli at itinanong ang parehong katanungan.
 • Alam niyo ba ang aking sasabihin?
 • Oo.
 • Hindi.
 • Kalahati sa mga tao ay sumagot ng Oo at ang kalahati naman ay sumagot ng Hindi. Umalik-ik si Mullah at ang kaniyang sinabi ay.
 • Puwes, sasabihin ng kalahati ang aking sasabihin sa kalahating hindi alam ang aking sasabihin.