Deans AP PBA1

Deans AP PBA1

Storyboard Text

 • 
 • 
 • Ang pamamaraan na ito ay magagamit sa mga susunod na saling-lahi!
 • 
 • Kumusta! Marami akong nagawang sikat na gawa ng sining gaya ng Pieta.
 • Kilala ako bilang "Ama ng Humanismo"
 • MADE BY CHRISTIAN DEAN MATTHEW O. COS, G8C3, AP PBA1 Q3
 • Si Leonardo da Vinci ay sinubukan ang paraang "conventional mixed-media technique" sa kanyang sikat na pinta na "the last supper"
 • Gumawa ako ng libro na ginamitan ko ng katatawan upang ihayag ang mga imoralidad at korapsion ng mga tao
 • Si Michelangelo, sikat sa mga gawang sining na puno ng lantay na emosyon na puno ng mga damdamin, tinuklas nya ang gamit ng marmol, pader, kisame at maging hagdanang kahoy
 • Nagtatanghal ako bilang mandudula. Ang aking mga dula ay itinatanghal ng paulit-ulit sa iba't ibang panig ng mundo.
 • Si Francesco Petrarch, isinalin nya sa wikang latin ang mga isinulat ng mga hostoryador at pilosopong Griyego at Romano.
 • Ako ang pinkabata at ako ang nagpasikat sa ibat-ibang pinta ng imahe ni Madona o Inang Maria.
 • Si Desiderius Erasmus, ay isang pari na sumikat sa kaisipang humanismo, isa na rito ang "In Praise of Folly".
 • Si Wiliam Shakespeare, ay may malawak na tema sa mga dula mula sa komedya at trahedya at mga likhang isip na kuwento at maging mga tunay na personalidad na kasaysayan ng mundo.
 • Si Raphael Sanzio da Urbino, sikat sa pagguhit gaya na lamang ng "The School of Athens", ipinakita niya ang likhang-isip na pagtitipon ng mga dakilang pilosopo, siyentipiko, at iba pang henyo sa sining at panitikan 
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family