Mtalinong desisyon

Updated: 10/1/2021
Mtalinong desisyon

Storyboard Text

 • Nakakita si Bianca na bumihag sakanyang mga mata.
 • Mahalaga ang pagdedesisyon ng mabuti ngayon lalo na't dahil sa edad nyo ngayon mahilig kayong bumili ng mga luho luho nnyo.
 • Ngunit s'ya ay napapaisip...
 • ???
 • Mhmmm... maggamit ko namna ito sa seberal na bagay.. bilhin ko kaya?
 • Naalala n'ya biglaan ang tinuro ng kanyang guro sa ekonomiks.
 • Mahalaga din na malaman nyo ang herarkiya ng pangangailangan na gawa ni A>M dahil makakatulong ito sa pagdedesisyon ninyo..
 • Dapat ninyong malaman kung ano ang kaibahan ng "pangangailangan" at ng kagustuhan"...
 • Mhmm... magagamit ko nga s'ya pero kaya ko naman na mabuhay nang wala ito.
 • pagkatapos desisyonan, Umalis na sya sa store.
 • The end.