Kanlurang Asya
Updated: 2/1/2021
Kanlurang Asya

Storyboard Text

  • Sa kalagitnaan ng oras na ibinigay ng guro upang magkakila-kilala ang magkakaklase, kinuwento ni Aisha kay Bea ang lahat ng bagay tungkol sa kanyang naging pamumuhay sa Lebanon. Kasama na ang kanilang relehiyon at kultura sa pangaraw-araw. Si Bea ay napamangha sa mga bagay na tungkol sa relehiyon at parte nito na ginagawa ng pamilya ni Aisha.
  • Unang araw ng panibagong taong pangakademya na naman. Panibagong taon, panibago ding mga karanasan at panibagong mga kaklase para sa mga nasa unang taon sa sekondarya, kagaya ni Aisha.
  • ...
  • Matapos ang mga naunang oras, ang dalawang bagong magkaibigan ay napagkasunduang pumunta sa kantina para sa kanilang recess. Ngunit, pinauna muna ni Bea si Aisha dahil nangailangan nitong pumunta sa palikuran at susunod na lang daw siya. Kaya mag-isa muna si Aisha na pumunta nang mag-isa.