bantugan 2

Updated: 6/14/2020
bantugan 2

Storyboard Text

  • Agad na lumipad si Haring Madali, kasama ang isang kasangguni upang bawiin ang kaluluwa ni Prinsipe Bantugan.
  • Dinala ni Prinsesa Datimbag sa Bumbaran ang bangkay ni Bantugan.
  • Pagbalik ni Madali ay pilit isinauli ang kaluluwa ni Bantugan sa katawan at nabuhay siyang muli. Nagdiwang ang lahat at bumalik sa dati ang magkapatid.
  • Nabalitaan ni Haring Miskoyaw, dating kalaban ni Haring Madali. Ang pagkamatay ni Bantugan, agad nilang sinalakay ang Bumbaran.
  • Hindi alam ni Haring Miskoyaw na muling nabuhay si Prinsipe Bantugan. Nagkaroon ng labanan at napuksa ni Bantugan lahat ng kalaban.
  • Pagkatapos magtagumay sa labanan ay dinalaw at pinakasalan ni Prinsipe Bantugan ang mga prinsesang katipan sa mga kahariang karatig ng Bumbaran. Buong galak siyang sinalubong ni Haring Madali at nagkaroon ulit ng pagdiwang. Ang buhay ng Prinsipe ay naging maligaya hanggang sa huli.