Unknown Story
Updated: 5/28/2021
Unknown Story

Storyboard Text

 • מעניין אם התאוריה של קופרניקוס ההוא נכונה
 • המאה ה16-17
 • 
 • 
 • גלילאו גליליי
 • 
 • 
 • בעזרת המצאתי המתוחכמת ביותר אני יכול להתבונן בכוכבים שברקיע הלילה
 • איש כנסיה
 • אנוכי נורא לא מסכים עם אמירותיך ולכן אני אוסר על הפצת ספריך
 • אני חושק בלהצהיר על תאוריה שטוענת כי השמש היא במרכז היקום שאנו חיים בו
 • אני צריך לפרסם את התאוריה שלי ולהוציא ספרים בנושא
 • המאה ה15-16
 • ניקולאס קופרניקוס
 • אני חוזר בכל מה שאמרתי!!
 • אני אחזור במה שאמרתי עכשיו בימי האחרונים ביותר
 • ואתה צריך לחזור בך על כל מה שאמרת!!
 • אתה נידון למעצר בביתך עד סוף ימי חייך!!
 • דעותיו של ניקולאס קופרניקוס היו נכונות ואני מצהיר כי תומך אני תומך בהן
 • הן לא היו נכונות!!
 • מי שאל אותך?!
 • בוזזז