Krusada
Updated: 2/21/2021
Krusada

Storyboard Text

  • Epekto ng Krusada Pagkatapos ng krusada, nagkaroon ng pilgrimage ang mga Kristiyano. Ang sabi daw ay unti-unting lumawak ang paniniwala sa Kristiyanismo.
  • Ama namin, sumasalangit ka...
  • Epekto ng Krusada Nagkaroon din ng malaking interes sa paglalakbay at pag-aaral sa buongEuropa, at ito ang nagbigay-daan sa Renaissance.
  • Magandang mga fun facts nakikita ko dito!
  • Magandang kanta!
  • Epekto ng Krusada Kahit isa siyang masamang digmaan, may mga magagandang nagbago sa ating kultura.
  • ?
  • Hindi magiging parang ngayon ang ating mundo kung hindi nangyari ang mga pagbabago sa atin.
  • ?