Basilio at Simoun
Updated: 1/22/2020
Basilio at Simoun
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

  • Nang pabalik na si Basilio sa bayan, nakita niya si Simoun...
  • Nagulat at natakot siya sa kanyang nakita.
  • Kayo po’y isang taong mahal sa akin, kayo’y ipinalalagay ng lahat, matangi sa akin, na patay na at ang mga kasawian sa buhay ay madalas kong ikinalulungkot.
  • Nang manghina si Simoun habang naghuhukay, nilapitan ito ni Basilio at nagbigay ng tulong. Hindi nagkakamali si Basilio na si Simoun at Ibarra ay iisa. Nang lumapit si Basilio kay Simoun, ito ay nagulat.
  • Gayunman, hindi ko marahil pagsisihan na ika’y di ko patayin.
  • Nang nakalapit si Basilio, kinuha at hinugot agad ni Simoun ang kanyang baril at itinutok ito kay Basilio.
  • Nagpakilala si Basilio kay Simoun sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya na siya ang tumulong sa kanya noong inilibing ang kanyang Ina.
  • Nang linapitan ni Simoun si Basilio, sinabi ni Simoun na dapat na niyang patayin si Basilio upang maitago at mailigtas ang mga kagustuhan at layunin nito.
  • Sinabi na rin ni Simoun na siya nga si Ibarra.Sinabi nito ang kanyang paglibot sa daigdig upang magpayaman. At siya ay nagbalik upang ibagsak ang pamahalaang marumi sukdang ipagdanak ng dugo.Nagpapalala raw kasi ito sa pag-iimbot at pagmamalabis ng taong pamahalaan at simbahan upang gisingin ang damdamin ng bayan pagdating sa himagsikan.
Over 12 Million Storyboards Created
Storyboard That Family