Pinagmulan ng Kristiyanismo sa Pilipinas
Updated: 1/27/2021
Pinagmulan ng Kristiyanismo sa Pilipinas

Storyboard Description

AP Komiks PETA

Storyboard Text

  • PINAGMULAN NG KRISTIYANISMO SA PILIPINAS
  • BAGO PA MAN DUMATING SA PILINAS ANG MGA ESPANYOL MERON NG SARILING RELIHIYON PINANINIWALAAN ANG MGA PILIPINO.
  • SILA AY SUMASAMBA SA ARAW, BUWAN, SA MGA ANITO AT MARAMI PANG IBA.
  • PAMPALASA ANG UNANG PAKAY NG MGA ESPANYOL
  • DAHIL SA IMPLOWENSYA NG MGA PARING MISYONERO MARAMI NG NGAYON MGA PILIPINO ANG NANINIWALA NA SA DIYOS
  • MADALI NAMANG TINANGGAP NG MARAMING MGA KATUTUBO ANG MGA ITO DAHIL SA ILANG MATATANDANG PANINIWALA
  • TINURUAN SILANG MAGDASAL, MAGSIMBA AT MAGBASA NG BIBLIYA
  • PAGPALAIN KAYO NG DIYOS