Còmic Català
Updated: 5/28/2020
Còmic Català

Storyboard Text

 • Hi ha tres subgèneres:-Poesia amorosa-Poesia d'atac personal-Altres temes
 • Gèneres de la poesia trobadoresca
 • Poesia amorosa
 • Pastorel·la: és el diàleg amorós entre un cavaller i una pastora, a la qual vol enamorar.
 • La cançó: serveix per expressar les lloances a la dama segons les pautes de l'amor cortès.
 • Alba: poesia que canta el trobador queixant-se de l'arribada del dia després d'haver passat la nit amb la seva dama, perquè l'alba representa la separació, ja que poden descobrir-los junts.
 • Poesia d'atac personal
 • Sirventès: és una poesia d'atac, de crítica a un personatge, a la vegada que serveixen per fer propaganda de les idees del trobador sobre aquest personatge.
 • Altres temes
 • La cançó de croades: composició que el trobador fa per donar ànims als soldats que anaven a lluitar a les croades.
 • El plany: composició en què el poeta lamenta la mort d'algun personatge important o d'un amic.
 • La tensó: debat o discussió entre dos trobadors sobre temes diversos
 • La dansa: composició feta per ser ballada.