mini task fil gr10
Updated: 1/12/2020
mini task fil gr10
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

  • Ika-10 ng setyembre 1946, habang sakay ng tren narinig ni Mother Teresa ang isang tinig na nagmula sa kaibutunan ng kaniyang puso na nagsasabing...
  • Tila ba ang pagkauhaw ni Hesus sa pagmamahal ay lumukob sa kaniyang psuo
  • Halika maging tanglaw ko.
  • Sa araw na ito nagsimula ang kaniyang panibagong misyon. pag kalipas ng dalawang taon...
  • Si Mother Teresa ay lumabas ng tarangkaran ng kumbento at nakihalubilo sa daigdig ng mahihirap
  • Binisita niya ang lugar ng mga dukha. Nilinis niya ang mga sugat ng mga bata
  • Kinalinga niya ang mga taong may sakit na nakahandusay sa mga kalsada at halos mamatay sa gutom
Over 12 Million Storyboards Created
Storyboard That Family