falsafah Storyboard
Updated: 3/11/2020
falsafah Storyboard

Storyboard Description

ching ching ching

Storyboard Text

 • Babak 1
 • Babak 2
 • Babak 3
 • En. Musliadi selaku ketua Jabatan Kebajikan Masyarakat telah memberikan satu tugasan kepada sebuah kumpulan untuk menguruskan persidangan. Kumpulan tersebut terdiri daripada 4 orang ahli kumpulan iaitu Puteri, Fauzi, Syazana dan Eliysia.
 • Babak 4
 • Syazana dan Eliysia tidak memberikan kerjasama dalam kumpulan untuk menjayakan tugasan yang telah diamanahkan kepada kumpulan mereka.
 • Babak 5
 • Puteri telah berusaha sebaik mungkin bagi memastikan tugasan untuk mengurus persidangan tersebut berjaya.
 • Babak 6
 • Walaupun Fauzi seorang yang suka bermain-main ketika melaksanakan tugasan, namun Fauzi selalu membantu Puteri. Mereka membuat kerja tersebut tanpa memberitahu bos mereka bahawa Syazana dan Eliysia tidak memberikan kerjasama.
 • Tugasan untuk mengurus sebuah persidangan akhirnya berjaya dilaksanakan. Persidangan tersebut telah berjalan dengan lancar hasil daripada kerja yang dibuat oleh Puteri dan Fauzi.
 • Selepas persidangan, En Musliadi telah memanggil kumpulan yang ditugaskan untuk mengurus persidangan tersebut. Beliau telah memuji kumpulan tersebut dan berjanji untuk memberikan ganjaran kepada mereka.