ANG LIBRO NA NAWALANG KABANATA
Updated: 1/26/2021
ANG LIBRO NA NAWALANG KABANATA

Storyboard Text

  • Ang Libro na Nawalang Kabanata Author:Sebastian Sison
  • 
  • Sa kaharian ng noxus ay mayroong babae na nagngangalang Zyra siya ang babaeng bunsong kapatid ni Garen. Mayroon siyang mahika kapangyarihan at isang magiting na kawal ni haring Jarvan IV si garen. Isang araw mayroong iniutos sa kanilang dalawa si haring jarvan hanapin ang librong "nawalang kabanata"sa lugar na tinatawag na shurima. Sinabihan sila na mayroon silang dalawang tagapagbantay ng libro na si nasus at renekton kaya mag-iingat daw sila dahil malakas ang dalawang ito.
  • Nang makarating na ang dalawa sa shurima nagulat sila dahil hindi kaharian ang shurima. Ito ay isa lamang templo habang papunta na sila sa templo nakita nila sila nasus at renekton na nakabantay sa templo. Binilisan nila ang kanilang lakad upang kausapin ang dalawa. Nang makalapit sila garen at zyra hinarang sila at sinabi ng dalawa “anong ginagawa niyo rito? Bawal ang sinuman ang pumasok dito,makakapasok lamang kayo kung matatalo niyo kaming dalawa sa laban”.
  • Ang sagot ng dalawa “tinatanggap namin ang inyong hamon” na may halong tapang. Makalipas ang isang oras na pakikipag laban ni Garen at Zyra sila ay nakapasok na sa loob ng templo pagpasok nila nakita nila agad ang libro at kinuha nila ito agad. Paglabas nila ng templo laking gulat nila na nasa labas si haring Jarvan IV tinanong ng dalawa kung bakit naroroon ang hari at inabot nila ang libro sa hari. Ang sagot ng hari “pumunta talaga ako dito upang tignan kung ano ang ginagawa niyong dalawa at ako ay namangha dahil natalo niyo si nasus at renekton sa isang laban.