Unknown Story
Updated: 2/21/2021
Unknown Story

Storyboard Text

  • Odsada sam vam skrbnikom. Grehota bi bila u Boga da takvi talenat propadne. Pošta ste slabi i bolesni , njegujte se i svirajte kod mene do jeseni, a u jesen na konzervatorij pa savršite.
  • Kao mali, Alfred Kamenski imao je talent za sviranje glasovira te ga zato njegov ujak odluči poslati u Beč, kako bi mladi Alfred izučio sviranje.
  • Dugo godina, Alfred je napredovao, no na zadnjoj godini konzervatorija njegov dobrotvor je umro, a Alfred je ostao bez novaca.
  • Kamenski godinu dana ostaje na Bečkim ulicama ali tada ga prima poznati profesor F.
  • Kamenski se brzo oporaviše,pa ga unovačiše u vojsku. No, nakon završenog vojnog roka krene ponovno za Beč.
  • Nakon Beča odlazi u London.
  • Nakon Londona odlazi u Norvešku