Part 2

Updated: 9/18/2021
Part 2

Storyboard Text

  • At ang tugon ng kanyang ama ang siyang nagpabago sa kanyang nalalabong isipan...
  • Ahh...Hindi ako naging mabuting anak..
  • Iniwan ko ang mga maliliit na sangang ito upang sa iyong pagbalik ay hindi ka maligaw sa kagubatan.
  • Halika at umuwi na tayo Tay!
  • Sa huli, nagbago ang isip ni Adrian. Hindi na nya itinuloy ang ang masamang balak sa kanyang ama, kaya naman, siya ay nakaisip muli ng isang plano, subalit sa panahong ito, nakabuo siya ng isang magandang plano....
  • .........
  • Bakit? Ayaw mo pa ba?
  • HAHAHA
  • Hindi na siya maliligaw muli, bagkus alam na niya ang daan na dapat niyang tahakin kasama ang kanyang minamahal na ama.
  • ..........