PAO
Updated: 1/18/2020
PAO
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

 • Buurtteam Venlo, MEE
 • Welke casussen mogen wij voorrang geven? Wat is precies onze opdracht?
 • Ik heb altijd gewerkt als specialist en nu ben ik een generalist..
 • Mijn personeel heeft moeite met het behouden van hun autonomie binnen de buurteams.
 • Buurtteam Venlo, MEE
 • Ik voel in de samenwerking dat ik niet mag benoemen waar mijn interesses liggen
 • MEE is geen welzijnsorganisatie en dat zijn de andere organisaties wel. Zij zijn gewend alles op te pakken.
 • Ik wil het gevoel krijgen dat mijn expertise een meerwaarde heeft voor het team. Hiermee wil ik ook voldoende aandacht creëren bij de netwerkpartners voor mijn doelgroep en deze beter zichtbaar maken.
 • Gezinscoachteam Venray, MEE
 • Droomresultaat: ' Beter vindbaar en zichtbaar worden voor de MEE-doelgroep, zodat zij de weg kunnen vinden naar passende ondersteuning.
 • WAT + HOE = RESULTAAT
 • In januari 2017 is MEE gestart met een samenwerkingsverband binnen het Algemeen Maatschappelijk Werk in gemeente Venlo. De consulenten zijn hiermee begonnen met het oppakken van alle casussen. Met deze grote veranderingen stapten ze over van het zijn van een specialist naar een generalist.
 • Gezinscoachteam Venray, MEE
 • Brussencursus voor jeugd tussen de 9 en 12 jaar oud. Heb je een broer en/of een zus met een of meerdere vormen van een beperking? Doe dan mee!
 • De MEE-consulenten hebben het gevoel dat hun expertise niet gewaardeerd wordt in de samenwerking met de samenwerkingspartners. Het gezamenlijke doel in het Buurtteam is het oppakken van alle casustiek en hierin wordt de MEE-expertise niet altijd erkend door alle collega's. Hoe kan MEE zich beter profileren in de samenwerking?
 • Gezinscoachteam Venray, MEE
 • Hey, een training voor jeugd met een beperking, dat aangeboden wordt door gezinscoaches?
 • Oh ja, is dat zo? Hebben zij hier de kennis en vaardigheden voor in huis?
 • Er is een focusgroep samengesteld die ongveer twee wekelijks bij elkaar gekomen is om een praktijkverbetering te kunnen realiseren. De focusgroep bestond uit een team van vier gezinscoaches. Aan de hand van het formuleren van een droomresultaat, zijn er acties uitgezet om deze droom waar te kunnen maken. Hiermee hopen zij een praktijkverbetering of verandering waar te kunnen maken.
 • Gezinscoachteam Venray, MEE
 • Mijn zoon heeft een beperking. Ik word hierbij ondersteund door een gezinscoach met kennis en expertise hierin. Het voelt zo prettig om hierbij ondersteund te worden!
 • De focusgroep heeft gekeken naar wat er voor hun mogelijk en haalbaar is in het bereiken van hun droomresultaat. Hierin was ' groepswerk opzetten' voor hun het grootse doel. De focusgroep heeft acties uitgezet om groepswerk op korte termijn te kunnen realiseren. De flyer hiervoor zijn bij alle belanghebbende onder de aandacht gebracht, om een zo groot mogelijk groep te bereiken.
 • Wat er in dit proces ontdekt is, is dat weinig mensen weten dat het gezinsoachteam een samenstelling is van verschillende organisaties. We mailen vanuit @synthese.nl en dit is op voorhand al niet prettig. Het is onduidelijk voor de burger dat wij vanuit MEE werkzaam zijn in het gezinscoachteam.
 • Het wordt steeds duidelijker voor de burger in gemeente Venray dat de expertise van MEE aanwezig is in het gezinscoachteam Venray. De burger weet steeds makkelijker de weg te vinden naar MEE en hiermee dus ook naar passende ondersteuning voor deze doelgroep.
 • Oh, wat fijn! En hoe ziet deze ondersteuning er precies uit? Kun je daar meer over vertellen?
Over 12 Million Storyboards Created
Storyboard That Family